logo Kupuj Bez Ryzyka

Odcinek 8: Bezpiecznych zabawek nigdy za wiele!

data dodania: 09.12.2011
Odcinek 8: Bezpiecznych zabawek nigdy za wiele!
Czy Wy też lubicie grudniowe zakupy? Mikołajki, Gwiazdka - uwielbiam ten czas myślenia o prezentach. A najbardziej to lubię kupowanie zabawek. W tym roku na zakupy wyruszyłam uzbrojona w wiedzę, jak kupować bezpieczne zabawki.
W supermarkecie dwie przecznice od mojego domu, wybór przerósł moje najśmielsze oczekiwania! Kilka długich alejek, a praktycznie przy każdej jakaś „promocja” lub „wyprzedaż”.  
 
Na jednej z półek znalazłam kolekcję malutkich piesków, takich jakby gumowych, trochę włochatych i natychmiast zapaliło mi się czerwone światło – na opakowaniu wprawdzie jest informacja, że są to zabawki dla dzieci powyżej roku , a przecież takie małe dziecko, które nie ma jeszcze 3 lat mogłoby to z łatwością połknąć! A w dodatku nie wiadomo, z czego te pieski są zrobione i przez kogo. Zaczęłam się nawet zastanawiać, czy to w ogóle jest zabawka…
 
 
Dalej trafiłam na śliczną kuchenkę - całkiem jak prawdziwa dla dorosłych, nawet palniki ma i piekarnik. Wnusia tak lubi pomagać mamie w kuchni… na pewno
się ucieszy! Ale chwila - tu nic nie ma na temat wieku dziecka, dla którego
jest przeznaczona, żadnej instrukcji użytkowania, ani nawet znaku CE! Oczywiście nie kupiłam tej kuchenki, ale wybrałam inną, która może nie miała takich ślicznych kolorków, za to posiadała wszystkie wymagane oznaczenia i ostrzeżenia, więc mam pewność, że jeśli tylko pokażemy Julce, jak się nią właściwie posługiwać, to będzie to zabawka z całą pewnością bezpieczna.
 
Pamiętajmy, że szczególnie w okresie świątecznym sklepy oferują wiele "super-produktów" w atrakcyjnej cenie, które "musimy mieć natychmiast" i "tylko teraz" możemy kupić po "najlepszej cenie". Często jednak są to tylko chwyty marketingowe, dzięki którym sklepom udaje się pozbyć produktów, które zalegały na ich półkach od dłuższego czasu, a których ceny wcale nie są niższe niż wcześniej, a nawet ... bywają wyższe niż przed "promocją"! Pamiętajmy zatem, by zastanowić się nad zakupami i nie podejmować pod wpływem chwili decyzji o zakupie, którego możemy później żałować, zwłaszcza, że co do zasady sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania od nas zwrotu towaru ani dokonywania jego wymiany!

Zabawka to wyrób zaprojektowany lub przeznaczony do zabawy oraz wyrób, który ze względu na swoje cechy charakterystyczne lub wygląd może być użyty do zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 lat. W celu eliminacji ryzyka związanego z użytkowaniem zabawek przez najmłodszych, na szczeblu europejskim zostały wypracowane standardy właściwości fizycznych, mechanicznych, palności, chemicznych, elektrycznych, higieny i radioaktywności zabawek.
Obecnie obowiązujące na terenie UE uregulowania omawianej kwestii zawarte są Dyrektywie Bezpieczeństwa Zabawek 2009/48/WE (dyrektywie "zabawkowej") i transponowane do polskiego porządku prawnego na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz.454).

Przepisów rozporządzenia nie stosujemy m.in. do: zabawek na placach zabaw, pojazdów do zabawy dla dzieci, wyposażonych w silnik spalinowy oraz zabawek wyposażonych w silnik parowy, dekoracji świątecznych i okolicznościowych, czy wyrobów dla kolekcjonerów.
Rodzice muszą pamiętać więc, że przedmioty te, nie są traktowane przez przepisy jako zabawki, zatem nie muszą spełniać restrykcyjnych wymagań rozporządzenia, a co za tym idzie – mogą stwarzac potencjalne ryzyko. Należy takze pamiętać, że ozdoby świąteczne, czy np. modele kolekcjonerskie, mimo że są fajne, mogą nie być bezpieczne dla naszego dziecka – nie wszystko czym dziecko lubi się bawić jest zabawką!
 
Przepisy nakładają na producentów zabawek (a także na inne podmioty, np. importerow), wiele obowiązków związanych z produkcją bezpiecznych zabawych i właściwym ich oznakowaniem.

Oprócz obowiązkowego oznakowania CE, na zabawkach powinny znaleźć się informacje umożliwiające identyfikację zabawki (m.in. nazwę, numer seryjny, model) oraz producenta i importera (nazwisko, zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy). Jeżeli nie jest możliwe ujawnienie wymaganych informacji i znaków bezpośrednio na zabawce (np. ze względu na jej wielkość), umieszcza się je na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do zabawki. Ponadto, do zabawki powinna być dołączona instrukcja użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa, sformułowane w języku polskim.

Z punktu widzenia opiekunów dziecka, na uwagę zasługuje obowiązek umieszczania na zabawce odpowiednich ostrzeżeń (ich treść powinno poprzedzać słowo: „Ostrzeżenie" lub „Ostrzeżenia”). W praktyce, najczęściej spotykamy się z ostrzeżeniem dotyczącym wieku dziecka - "Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy" lub "Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat" . Ostrzeżenie o tej treści bywa zastępowane symbolem graficznym:

 

Zabawki funkcjonalne - zabawki, które działają i są używane w taki sam sposób jak wyrób, urządzenie lub instalacja przeznaczone do użytku dorosłych i które mogą być pomniejszonym modelem takiego wyrobu, urządzenia lub instalacji - muszą zawierać ostrzeżenie: "Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej".
Ponadto dołącza się do nich: instrukcję użytkowania; informacje o środkach ostrożności, które mają zostać podjęte przez użytkownika; ostrzeżenie, że niezachowanie środków ostrożności narazi użytkownika na określone przez producenta zagrożenia, zazwyczaj związane z urządzeniem lub wyrobem, którego zabawka jest modelem w zmniejszonej skali; wskazanie, że zabawka musi być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej wieku określonego przez producenta.
 

Również tzw. "imitacje", czyli produkty, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne niż rzeczywiste przeznaczenie, muszą posiadać na etykiecie lub opakowaniu zrozumiałą i łatwą do odczytania informację o rzeczywistym przeznaczeniu imitacji, sposobie jej używania i zalecanych środkach ostrożności oraz wskazówki dotyczące postępowania w sytuacji zagrożenia. Produkty te,  nie mogą posiadać cech i właściwości wywołujących u konsumentów, zwłaszcza u dzieci, przeświadczenia, że są to środki spożywcze, jeżeli próba konsumpcji imitacji może powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.