logo Kupuj Bez Ryzyka

Odcinek nr 10: Bezpieczne zasady

data dodania: 24.12.2011
Odcinek nr 10: Bezpieczne zasady
Wybór bezpiecznego produktu może sprawiać pewne trudności. Warto kierować się określonymi zasadami, tak by zwiększyć bezpieczeństwo nie tylko swoje ale i innych osób, które z naszego zakupu będą korzystały.
 
 
 
 
 
 
 
Postanowiłam zorganizować ostatnie w tym roku zebranie Sąsiedzkiego Oddziału Specjalnego (S.O.S!) – trzeba przecież podsumować nasze dotychczasowe działania.
 
 
Zdałam sobie sprawę, że udało nam się zebrać całkiem sporo informacji o bezpieczeństwie produktów.
 
 
Wiemy już, jak czytać oznaczenia na różnych towarach i co znaczy tajemniczy do tej pory znak CE, znajdujący się właściwie na każdej kupowanej przez nas rzeczy. Umiemy sprawdzić czy zapalniczka, zabawka, a nawet kask na rower są bezpieczne. Nieźle posługujemy się rejestrami zawierającymi informacje o niebezpiecznych produktach i doskonale wiemy do kogo zgłosić, nasze podejrzenie, że dany towar nie jest bezpieczny. Jeśli zdarzy nam się trafić na produkt niebezpieczny, wiemy doskonale komu o tym powiedzieć.
 
 
Przy okazji, członkowie SOS pozbyli się wątpliwości, jak składać reklamacje, w jakim terminie i czego można domagać się od sprzedawcy, czego od gwaranta, a czego od producenta.
 
 
A może warto by było na dzisiejszym zebraniu S.O.S. zebrać te informacje w jeden krótki informator, który można by było pokazać sąsiadom i innym znajomym? Może Maciek mógłby też umieścić go gdzieś w Internecie, żeby jak najwięcej osób mogło z niego skorzystać… Tak! To jest bardzo dobry plan! Bierzemy się do pracy!
 
Wybór bezpiecznego produktu może sprawiać pewne trudności. Warto kierować się określonymi zasadami, tak by zwiększyć bezpieczeństwo nie tylko swoje ale i innych osób, które z naszego zakupu będą korzystały. Pamiętajmy – jakkolwiek odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów spoczywa na ich producentach i dystrybutorach, tak ostatecznie to my – konsumenci, ponosimy negatywne konsekwencje cudzych zaniedbań.
 
Nie ma idealnej recepty na to jak całkowicie wyeliminować zagrożenia nabycia niebezpiecznego produktu. Stosując się do kilku prostych zasad, możemy jednak zwiększyć szanse na „bezpieczne zakupy” i co zatem idzie - samodzielnie polepszyć ochronę własnego zdrowia.
 
1. Sprawdź opinie o produkcie. Nie każdy kupowany przez nas towar będzie przedmiotem artykułów prasowych czy komentarzy w Internecie, dobrze jednak zwracać uwagę na pojawiające się w mediach ostrzeżenia o niebezpiecznych produktach. Zdarza się bowiem, że sam producent, wypełniając obowiązek nałożony na niego ustawą, zawiadamia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o tym, że wyprodukowany przez niego produkt nie jest bezpieczny brak odpowiedniego zawiadomienia może skutkować nałożeniem dotkliwej kary finansowej).
 
2. Korzystaj z rejestrów. Większa ostrożność wskazana jest szczególnie przy wyborze produktów przeznaczonych dla dzieci, dlatego warto sprawdzić, czy towar, który mamy zamiar kupić (np. huśtawka, nosidełko) nie jest wpisany do polskiego rejestru produktów niebezpiecznych, bądź nie znajduje się w systemie RAPEX, wśród innych towarów uznanych za niebezpieczne przez organy państw Unii Europejskiej.
 
3. Czytaj instrukcje. Ulotki, naklejki, broszury mogą nie tylko zawierać techniczne wskazówki montażu, ale i ostrzeżenia lub zakazy, do których warto zastosować się w celu uniknięcia niebezpiecznych dla zdrowia sytuacji.
 
4. Sprawdzaj oznaczenia. Oznaczenie CE wymagane jest jedynie dla pewnych grup produktów - powinniśmy szukać go na takich towarach jak np. zabawki, kaski rowerowe, czy materiały pirotechniczne. Pamiętamy – oznaczenie CE należy rozumieć jako deklarację producenta, że towar spełnia rygorystyczne wymagania, a nie , że produkt poddano badaniom przez jakąś upoważnioną instytucję.
 
 
                                             

 
5. Gdy masz wątpliwość - pytaj sprzedawcę o produkt. Prawo do uzyskania rzetelnych i zrozumiałych informacji w języku polskim jest nam zagwarantowane ustawowo. Na naszą prośbę sprzedawca powinien wyjaśnić postanowienia zawarte w instrukcjach lub umieszczone na opakowaniach; sprzedawca jest też zobowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży warunki techniczno - organizacyjne, które umożliwiają konsumentowi dokonanie wyboru produktu - sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.
 
6. W razie nieprawidłowości zawiadamiaj odpowiednie instytucje. Kontrolą produktów w zakresie zgodności z wymogami bezpieczeństwa zajmuje się Inspekcja Handlowa; nadzór w zakresie bezpieczeństwa produktów sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli przydarzy nam się wypadek konsumencki, poinformujmy o tym zakład opieki zdrowotnej.
 
7. Poznaj swoje prawa. Informacje o tym jakie uprawnienia przysługują nie tylko przed zakupem produktu, ale również wtedy, gdy stwierdzimy, że produkt ten nie jest bezpieczny lub wyrządzi szkodę, odnajdziecie Państwo na tej stronie internetowej. Niezależnie od tego pamiętajmy o uprawnieniach reklamacyjnych - tych z tytułu niezgodności towaru z umową lub gwarancji. W razie wątpliwości, nieodpłatną pomoc prawną oferują – w ramach ochrony konsumentów - organizacje konsumenckie takie jak nasze Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Pomocą służyć może też miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów, lub Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.
 
Pamiętajmy – nawet najbardziej bezpieczny produkt może spowodować wypadek, bądź szkodę, jeśli jest użyty niewłaściwie, niezgodnie z instrukcją, bez uwzględnienia ostrzeżeń podanych przez producenta. Dlatego zwracajmy uwagę na napisy na opakowaniach, stosujmy się do instrukcji i zaleceń, a w przypadku dzieci - dodatkowo obserwujmy je podczas zabawy.