logo Kupuj Bez Ryzyka

Odcinek nr 3: Wypadek

data dodania: 25.10.2011
Odcinek nr 3: Wypadek
Po południu postanowiłam dokładnie przetestować nowy czajnik. Wstawiłam wodę, ale akurat zaczął się mój serial i oczywiście zapomniałam o herbacie. Zapomniałam też, że znajomi mieli wpaść na kanastę, a kiedy usłyszałam dzwonek do drzwi, to nawet byłam trochę zła, że muszę odejść od telewizora.
Na szczęście albo na nieszczęście, Bronek zauważył, że kuchnia jest cała zaparowana. I kiedy ja witałam się z jego żoną, on próbował opanować sytuację w kuchni. Złapał czajnik i zaraz go upuścił, ale rękę miał już nieźle poparzoną. Więc zamiast grać w kanastę musieliśmy – mimo protestów Bronka - jechać do szpitala.Całą drogę przepraszałam Bronka! Nie mogłam się pogodzić z tym, że przez moje zapominalstwo on teraz tak cierpi. Przypomniała mi się też dyskusja o bezpieczeństwie – no tak, „wykrakałam” że coś się stanie! Ale z drugiej strony, przecież taki czajnik powinien się sam wyłączyć, a tak się nie stało… To może jednak nie tylko moja wina?


W szpitalu przyszło nam trochę poczekać na tzw. pierwszą pomoc, jednak kiedy Bronuś wyszedł z gabinetu, był zachwycony. „Co za kobieta! Anioł nie lekarz…” – wyszeptał rozmarzony. „Nic mnie już nie boli. A jak mnie wypytywała, jak się interesowała, co mi się stało … I wszystko zapisała.”
 
Chociaż oparzenie Bronka okazało się mniej groźne niż myśleliśmy, postanowiłam oddać czajnik do sklepu – powinni w ogóle zakazać sprzedaży takich niebezpiecznych towarów! Niestety, sprzedawca nie chciał ze mną rozmawiać i nawet był niegrzeczny, kiedy powiedziałam, że Bronkowi należy się odszkodowanie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To mi się nie spodobało: nie dość że czajnik nie gwiżdże i jest niebezpieczny, to jeszcze w sklepie zamiast pomocy zostałam uznana za zwariowaną babcię. Trzeba coś z tym zrobić!
 
 
Jeśli w domu, w czasie wolnym od pracy przydarzy nam się wypadek, a jego przyczyną będzie wada jakiegoś produktu, to taki wypadek może być uznany za wypadek konsumencki.
Przez wypadek rozumie się nagłe, niespodziewane zdarzenie, w wyniku którego powstało oparzenie, rana lub inne uszkodzenie ciała. Do wypadków konsumenckich nie zalicza się wypadków przy pracy, a także samookaleczeń, napaści osób trzecich czy wypadków komunikacyjnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa zakupionego przez nas produktu, konsument może sprawdzić, czy produkt ten, nie znajduje się w rejestrze produktów niebezpiecznych. Nawet jeżeli produkt nie znajduje się w rejestrze, ale jego bezpieczeństwo budzi nasze wątpliwości, warto skontaktować się z właściwym miejscowo Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zgłoszenia informacji na temat niebezpiecznego produktu można dokonać za pośrednictwem formularza elektronicznego lub pisemnie (pobierz formularz)
 
 
 
 
 
 
 
Każdy wypadek, który nastąpił w związku z używaniem produktu, należy zgłosić dla zakładu opieki zdrowotnej. Jeżeli dany zakład nie należy do systemu monitorowania wypadków konsumenckich, przekaże informację o wypadku do odpowiedniej placówki. Tymczasem rzadko zdarza się, by ktoś uznał to co mu się przydarzyło za wypadek konsumencki.
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku, gdy produkt niebezpieczny wyrządził konsumentowi szkodę, konsument może domagać się od producenta jej naprawienia lub zapłaty odszkodowania. To oznacza, że znajomy Babci Stasi powinien zgłosić do producenta roszczenie odszkodowawcze, w którym należy opisać okoliczności wypadku, wskazujące na: poniesioną szkodę, związek między niebezpiecznymi właściwościami produktu oraz poniesioną szkodą oraz na wysokość szkody. 
 
 W przypadku, gdy produkt uznano za niebezpieczny, ale nie doszło do wyrządzenia konsumentowi szkody, konsument który kupił taki produkt, ma prawo ma prawo domagać się zwrotu całej zapłaconej za niego ceny, niezależnie od stopnia zużycia towaru.
 
 
Niezależnie od przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsumentowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na postawie przepisów dotyczących odpowiedzialności deliktowej oraz kontraktowej, w tym z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji jakości.