logo Kupuj Bez Ryzyka

Odcinek nr 9: Czy fajerwerki mogą być bezpieczne?

data dodania: 14.12.2011
Odcinek nr 9: Czy fajerwerki mogą być bezpieczne?
Fajerwerki, chociaż ze swej natury są produktami niebezpiecznymi, wyprodukowane i sprzedawane w odpowiedni sposób, jak również rozsądnie użytkowane, mogą nie stwarzać zagrożenia.
 
 
 
 
No i zaczęło się! Do Sylwestra jeszcze 2 tygodnie, a w domu już słychać huk za hukiem. Gdy wyjrzałam przez okno okazało się, że fajerwerkami bawią się chłopcy, niewiele starsi od mojej Julki! Oczywiście, kiedy zwróciłam uwagę, jaka to niebezpieczna zabawa, że mogą zrobić krzywdę i sobie i innym – wyśmiali mnie.
 
Po raz kolejny zaczęłam się zastanawiać na bezpieczeństwem, a przede wszystkim na tym – jak to możliwe, że takie małe dzieci mają dostęp do takich „zabawek”? Czyżby leżały one normalnie na półkach w sklepach i były sprzedawane bez żadnych ograniczeń?
 
Postanowiłam zwołać pilne zebranie naszego czteroosobowego Specjalnego Oddziału Sąsiedzkiego (S.O.S!) i przy świeżo upieczonych ciasteczkach, znaleźć odpowiedzieć na nurtujące nas pytania. Postanowiłam również osobiście sprawdzić, jak wygląda sprzedaż fajerwerków w okolicznych sklepach, czy są one na pewno bezpieczne?
 
 
 
 
Popularne, szczególnie w okresie noworocznym, fajerwerki to nic innego, jak tzw. wyroby pirotechniczne. Wyroby te ze swej natury są produktami niebezpiecznymi, z których używaniem wiąże się duże ryzyko dla zdrowia, a nawet życia użytkowników. W związku z tym, zarówno na szczeblu europejskim, jak również krajowym, na producentów, importerów, sprzedawców, a także każdy inny podmiot przechowujący tego typu produkt lub użytkujący go, zostały nałożone restrykcyjne obowiązki.

Producent jest obowiązany zapewnić, aby wyroby pirotechniczne wprowadzane do obrotu były zgodne z zasadniczymi wymaganiami; przedkłada wyrób pirotechniczny jednostce notyfikowanej, która przeprowadza ocenę zgodności tego wyrobu z zasadniczymi wymaganiami oraz umieszcza na wyrobie pirotechnicznym oznakowanie CE i etykietę, a także dołącza instrukcję obsługi wyrobu oraz informacje o urządzeniach i akcesoriach potrzebnych do bezpiecznego działania tych wyrobów oraz instrukcje ich obsługi.
 
Ponadto wyroby pirotechniczne muszą być zaprojektowane i wytworzone w taki sposób, aby przy zastosowaniu odpowiednich technologii mogły zostać unieszkodliwione w sposób minimalnie uciążliwy dla środowiska i być badane w rzeczywistych warunkach ich używania; jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badania w warunkach laboratoryjnych, należy je przeprowadzić w takich warunkach, w jakich wyrób pirotechniczny ma być używany, a także działać prawidłowo, gdy używa się ich zgodnie z przeznaczeniem.
 
Wyroby pirotechniczne widowiskowe mogą być skonstruowane wyłącznie z materiałów ograniczających do minimum zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska spowodowane rozrzutem odłamków powstających w trakcie ich działania. Sposób ich zapłonu musi być określony na etykiecie lub w instrukcji obsługi.
 
Przepisy wprowadzają również restrykcyjne zasady przechowywania i obrotu materiałami pirotechnicznymi, których sprzedaż możliwa jest tylko w wyspecjalizowanych punktach, mających odpowiednie zaplecze magazynowe i spełniających wszelkie wymogi ochrony pożarowej. Dopuszczalna jest sprzedaż tych materiałów także w centrach handlowych, czy w sklepach wielobranżowych, jednak sprzedaż ta powinna odbywać się na stoiskach z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca. Dodatkowo wyroby pirotechniczne powinny być posortowane w widoczny sposób, wedlug klas dopuszczenia do sprzedaży, a stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz tablice informacyjne o zakazach otwierania opakowań na terenie obiektu, wnoszenia tych wyrobów do innych części obiektu oraz użytkowania fajerwerków w obiekcie i jego sąsiedztwie.
 
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679) wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dowodu tożsamości. Zgodnie zaś z art. 37 ww. ustawy każdy kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 
W przypadku zauważenia, że sprzedawca nie respektuje przepisów związanych z obrotem wyrobami pirotechnicznymi, należy bezwzględnie zawiadomić o tym fakcie Policję.
 
Pamiętajmy o tym, że nawet najbardziej restrykcyjne przepisy, respektowane przez producentów i sprzedawców, nie sprawią, że fajerwerki będą bezpieczne, jeśli ich użytkownik nie będzie korzystał z nich z należytą ostrożnością i z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa!