logo Kupuj Bez Ryzyka

Gdzie sprawdzić czy produkt jest bezpieczny?

Produkt, który został uznany za niebezpieczny nie może być sprzedawany. Jednakże zdarza się, że takie produkty, mimo to znajdują się w obrocie i mogą trafić do konsumenta.

W przypadku wątpliwości co do tego, czy zakupiony przez nas produkt jest bezpieczny, należy zajrzeć do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  Rejestru produktów niebezpiecznych - krajowego systemu informacji o produktach niebezpiecznych, składającego się z :
  • Rejestru produktów, które nie spełniają ogólnych wymagań bezpieczeństwa,
  • Rejestru produktów, które nie spełniają szczegółowych wymagań bezpieczeństwa,
  • Rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami
  • Rejestru zawierającego informacje o innych produktach
Ponadto, warto zajrzeć również do europejskiego systemu wymiany informacji o produktach, które stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów - RAPEX. W systemie tym publikowane są cotygodniowe raportu obejmujące informacje o produktach niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wszystkie wskazane wyżej rejestry są publicznie dostępne, a dostęp do zawartych w nich informacji darmowy.

Niezależnie od sprawdzenia w rejestrze, w przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa kupowanego produktu zawsze warto skontaktować się z Inspekcją Handlową.