logo Kupuj Bez Ryzyka

Kto odpowiada za bezpieczeństwo produktów?

Za bezpieczeństwo produktów odpowiadają następujące podmioty:
 
1. Producent -  czyli ten, kto wytwarza produkt w Unii Europejskiej lub importuje go spoza krajów Unii.
 
Producent jest bezpośrednio odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktów.
Jego obowiązkiem jest: 
  •   wprowadzanie na rynek wyłącznie takich produktów, które są bezpieczne
  • dostarczanie konsumentom, w jasny i zrozumiały sposób, w języku polskim, wszelkich możliwych informacji umożliwiających ocenę zagrożeń związanych z produktem oraz informacji dotyczących możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 
2. Dystrybutor - sprzedawca
 
Jego obowiązkiem jest działanie z należytą starannością w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, w szczególności:
  • przez niedostarczanie produktów, o których wie lub o o których, zgodnie z posiadanymi informacjami
    i doświadczeniem zawodowym, powinien wiedzieć, że niespełniają one wymagań bezpieczeństwa
  • przyjmowanie od konsumentów informacji o zagrożeniach powodowanych przez produkty i przekazywanie ich niezwłocznie producentom oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
 
W przypadku, gdy podmioty te uzyskają informację, że wprowadzony przez nich na rynek produkt nie jest bezpieczny, mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Prezesa UOKiK.