logo Kupuj Bez Ryzyka

Powiadomienia przedsiębiorców o produktach niebezpiecznych

Jednym z obowiązków przedsiębiorców oraz dystrybutorów w zakresie związanym z bezpieczeństwem produktów, określonym w art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), jest  obowiązek niezwłocznego informowania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o tym, że wprowadzony na rynek produkt, nie jest bezpieczny. 
 
Jednocześnie mają oni obowiązek zawiadamiania o tym fakcie także inne podmioty, uczestniczące w łańcuchu dystrybucji: np. innych dystrybutorów czy sprzedawców, którzy powinni uzupełnić informacje na temt produktu i również przekazać je niezwłocznie do Prezesa UOKiK.
 
W przypadku, gdy przedsiębiorca zaniecha tego obowiązku, Prezes OUKiK może ukarać go karą finansową.
 
 
Powiadomienia przedsiębiorców publikowane są na bieżąco na stronie UOKiK.