logo Kupuj Bez Ryzyka

W związku z tym, że w wielu europejskich mediach, w tych również w Polsce, ukazały się błędne doniesienia na temat regulacji zawartych w nowej dyrektywie dotyczącej bezpieczeństwa zabawek 2009/48/WE ( Toy Safety Directive) informujemy Państwa, że Unia Europejska nie zabrania dzieciom pompowania balonów.
 
Niektóre media informowały o tym, że przedmiotowa dyrektywa zabrania dzieciom poniżej 8 roku życia pomopowania balonów,  ze względu na niebezpieczeństwo żucia lub połknięcia balonu przez dziecko lub o tym, że dzieci poniżej 14 roku życia, mogą używać balony tylko pod nadzorem dorosłych.
 
W celu sprostowania powyższych doniesień informujemy:
 
  • zgodnie z unijnymi regulacjami, dotyczącymi bezpieczeństwa zabawek, obowiązującymi od 1998 roku, opakowania balonów z lateksu zawierają ostrzeżenia, informujące o zagrożeniach związanych z ich używaniem przez dzieci, takich jak udławienie czy uduszenie przez połknięcie nienapompowanego lub pękniętego balona;
  • mocniejsze balony nie muszą zawierać takich oznaczeń;
  • oznaczenia zalecają nazdzór dorosłych, nie zabraniają natomiast dzieciom poniżej 8 roku życia pompowania balonów;
  • ze względu na śmiertelne wypadki związane z używaniem balonów, regulacje dotyczące ostrzeżeń zostały wprowadzone i utrzymane także w nowej dyrektywie; ich celem jest zwrócenie uwagi rodziców na istniejące ryzyko uduszenia lub zadławienia oraz podtrzymanie wysokiego poziomu ochrony.