logo Kupuj Bez Ryzyka

Do kogo wystąpić z roszczeniem, gdy nie wiemy, kto jest producentem produktu?

data dodania: 26.10.2011
Do kogo wystąpić z roszczeniem, gdy nie wiemy, kto jest producentem produktu?
Mam pytanie: a co w przypadku, gdy nie wiem, kto jest producentem towaru, który wyrządził mi szkodę? do kogo wtedy zgłosić się po odszkodowanie?
Na takich samych zasadach jak producent lub solidarnie z nim odpowiada także każdy inny podmiot, który podaje się za producenta czy importer towaru, który wprowadził towar do obrotu. W przypadku zatem, gdy nie znamy producenta z roszczeniem odszkodowawczym może wystąpić również do tych podmiotów.
 
Ponadto za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odpowiadać również  wytwórca materiału, surowca albo części składowej produktu oraz zbywca towaru.
 
Więcej informacji na temat kręgu podmiotów odpowiadających za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny znajdą Państwo tutaj.