logo Kupuj Bez Ryzyka

Wysokość szkody

data dodania: 03.11.2011
Wysokość szkody
Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć, co w przypadku, gdy szkoda, jaką mi wyrządzi produkt nie przekroczy wartości 500euro, bo piszą Państwo na stronie, że wtedy odszkodowanie mi nie przysługuje. Z góry dziękuję za odpowiedź
 
Na podstawie przepisów regulujących kwestię odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, rzeczywiście poniesiona szkoda na mieniu musi mięć wartość minimum 500 euro. Ograniczenie to, nie dotyczy szkód na osobie.
 
Nie oznacza to jednak, że w przypadku niższej szkody konsument nie ma prawa do odszkodowania.
 
W przypadku szkody o niższej wartości konsument może dochodzić swoich praw na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego: 
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
 
Zgodnie z art. 361 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność ta dotyczy tylko normalnych następstw działania lub zaniechania w wyniku, których powstała szkoda, a jej naprawienie może nastąpić w naturze lub przez zapłątę odpowiedniej sumy pieniężnej. Np. w przypadku, gdy w skutek korzystania z niebezpiecznego produktu uszkodzeniu uległ inny produkt, naprawienie szkody może polegać na naprawie uszkodzonego produktu, czy jego wymianie lub na zapłacie jego wartości- odszkodowania
.
Pamiętać należy również o tym, że odszkodowanie obejmuje nie tylko szkodę, jaką poniósł poszkodowany, ale również korzyści, jakie mógł osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
 
Dodatkowo, jeżeli poszkodowany sam się przyczynił to powstania szkody lub jej zwiększenia odszkodowanie ulega stosownemu zmniejszeniu.
 
Więcej informacji na temat szkody znajdą Państwo tutaj.